เขียนหัวข้อแคมเปญรณรงค์ของคุณ

เพราะหัวข้อแคมเปญเป็นส่วนแรกที่คนอ่านจะเห็นก่อน คุณควรเขียนข้อความสั้นๆ เน้นว่าต้องการอะไร อยากให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไร

*. jpg