spotlightthailand.net

ค่าบำรุงคณะที่มากเกินความจำเป็น

ค่าเทอมมหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ไม่ทราบว่าเป็นทุกคณะหรือไม่ แต่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีการเรียกค่าบำรุงรักษาคณะมากเกินความจำเป็น และ ไม่มีการปรับปรุงตึกเรียนหรือ อุปกรณ์ ที่ใช้ประกอบการเรียน ใดๆทั้งสิ้น ซึ่งเป็นปัญหาสำหรับใครหลายๆคนที่กำลังศึกษาอยู่ขณะนี้ จึงสร้างแคมเปญนี้ขึ้นมาเพื่อลดค่าใช้จ่ายของนักศึกษาหรือปรับปรุงอาคารเรียนและอุปกรณ์ต่างๆที่นิสิตมีสิทที่จะใช้ยืมจากมหาวิทยาลัยได้ 

*หมายเหตุ นิสิตไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จ่ายมากเกินจำเป็น นิสิตต้องการให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงและแก้ไขปัญหานี้โดยเร็ว จะเป็นผลดีต่อนิสิตทุกคน 

 

 

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 5000 คน!


Please make a selection. ยินดีแชร์ชื่อและที่อยู่อีเมล์
Please make a selection.เพื่อรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความคืบหน้าของแคมเปญนี้ และแคมเปญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แสดงชื่อและความเห็นของฉันบนหน้าแคมเปญ
การลงชื่อ แปลว่าคุณยอมรับข้อตกลงการใช้บริการ และ นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของ Spotlightthailand.net ละคุณตกลงที่จะรับอีเมลเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับแคมเปญบน Spotlightthailand.net คุณสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ตลอดเวลา

เริ่มสร้างแคมเปญรณรงค์ด้วยตัวเอง เจ้าของเรื่องรณรงค์เป็นคนริเริ่มไอเดียที่หวังให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในสังคมของเรา แล้วคุณอยากลองบ้างไหม?

อัพเดท

มีผู้สนับสนุน 0 คน

สาเหตุที่ร่วมลงชื่อ